top of page
webb_3.jpg
Tjänster

Vi jobbar med helhetslösningar i norra Sverige för företag, kommuner och andra organisationer. Våra tjänster kan delas in i fem övergripande områden.

Keith 99.jpg

Kommunikation & Ledarskap

För att vara en trygg, tydlig ledare behöver vi coacha, skapa insikter och komittment hos medarbetarna. Vi behöver fråga vad de faktiskt behöver för att kunna göra jobbet och tillfredsställa deras behov.

Medarbetare & Team

Alla människor är olika. När otrygghet och konflikter uppstår blir vi osäkra och bidrar bara med en liten del av vår egentliga kapacitet. Vi behöver förstå våra kollegor, veta vad de har för personligheter och behov, för att kunna samverka bättre. 

Eurofins Radon 15 cm.jpg
Brändön 200923-4.jpg

Marknad & Försäljning

Vi behöver möta kunderna där de befinner sig och skapa goda relationer. När vi kan beskriva nyttan med våra tjänster, utifrån både fakta och känsla, motiverar vi kunderna att göra fler affärer med oss. 

Strategisk utveckling 

Vi hjälper företag och organisationer med strategier och ger perspektiv utifrån för att utveckla affärer och organisation. Vi gör behovskartläggningar, analyserar och tar fram förslag på åtgärder och handlingsplan.  

Brändön 200923-11.jpg
Image by Mark Fletcher-Brown

Metodutveckling 

Vi utvecklar nya smarta arbetssätt som gör det enklare att kommunicera och jobba med förändring och ledarskap. Med dessa beprövade metoder blir resultaten bättre och mera tillfredställande.

bottom of page