top of page
webb_4.jpg
Kommunikation & Ledarskap 
Hur gör vi våra medarbetare till doers? Säkerställ att de vet VAD de behöver göra, HUR det ska göras och VARFÖR det är viktigt.

Vi får ledare och team att bli bättre på att kommunicera och skapa attraktiva och lönsamma företag genom att använda coachande metoder. Coachandet skapar tillit, personligt komittment och får både ledare och medarbetare att bli medvetna doers.  

Med ledarstöd och våra beprövade metoder får du som ledare insikter och kunskaper om hur människor fungerar och hur du kan identifiera medarbetarnas behov och drivkrafter.

En avgörande framgångsfaktor i ledarskapet är att fråga vad medarbetarna faktiskt behöver, för att göra jobbet. De känner sig då bekräftade och blir mera motiverade till att göra sitt absolut bästa.  

Vi jobbar med chefer, medarbetare, styrelser och ägare.

Keith 99.jpg
Tjänster
 • Ledarstöd - strategiska utveckling och casehantering 

 • Att leda medarbetare med särskilda behov 

 • Coachande ledarskap - 6 steg till förändrat beteende 

 • Motiverande medarbetarsamtal

 • Effektfulla möten - digitala och fysiska

 • Förändringsledning 

 • Styrelse- och ledningsgrupp utveckling 

Exempel på kunder vi har jobbat med*

* Kunder i både Arnqvist & Sivenbring och New Action 

 •  Ahlsell 

 • Kaidings Advokatbyrå

 • Svalson

 • Nordea

 • Hellströms Bygg

 • Relitor

 • Isakssons Markteknik

 • Husvagnscenter

 • Ski Camp

 • Sensor Försäkring

 • Kalix Tele24

 • Nelab

 • Kalix Kommun 

 • Piteå Hälsocentral

bottom of page