top of page
webb_4.jpg
Framtidssäkrad Kompetensförsörjning
En metod för framgångsrika och attraktiva företag

Keith Sivenbring vid New Action har tillsammans med Maria Söderberg, DARE Consulting tagit fram och utvecklat programmet ”Framtidssäkrad Kompetensförsörjning – En metod för framgångsrika och attraktiva företag”. Programmet togs fram tillsammans med 14 företagsledare på uppdrag av Luleå Business Region 2020. Anna Näppä, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), har följt programmet och validerat metodbeskrivningen. Du kan ladda ner metoden här nedanför.

Framtidssäkrad Kompetensförsörjning är en konkret och tydlig metod för att utveckla  framgångsrika och attraktiva företag. Syftet är att inspirera och motivera företag till att göra en självskattning på skalan 1-10 över företagets framgångsfaktorer. När utgångsläget är kartlagt bestäms vilka utvecklingsområden företaget vill prioritera. Ledarna och medarbetarna sätter mål, skapar aktiviteter och arbetar kontinuerligt med dessa utvecklingsområden för att öka attraktiviteten och rekrytera med en strukturerad process.

Syftet med programmet är att via "charing" få företagare att lyfta blicken och ta fram en strategi till hur de ska bli attraktiva som arbetsgivare och kunna tillämpa en strukturerad rekryteringsprocess. för att kunna möta utmaningarna med kompetensförsörjningen. 

 

Målet är att ledarna i företagen ska lära av varandra och  inspireras till att ta fram en långsiktig och väl förankrad strategi som går hand i hand med affärsplanen. 


Totalt har ett 50-tal företagsledare och HR-chefer från Luleå deltagit i 6 utbildningsgrupper sedan 2020. Under fyra dagars workshop har VD och HR-chefer från olika branscher delat med sig av sina egna erfarenheter och arbetat fram en unik strategi för företagets kompetensförsörjning.

Metoden Framtidssäkrad Kompetensförsörjning - Ladda ner
(Luleå Business Regions version 2021)

Metoden ägs av New Action Consulting, DARE Consulting och Luleå Business Region. 

MARIA_KEITH_LBR_KOMP_01.jpg
Innehåll i metoden
 • Nulägesanalys - Kartläggning av företagets framgångsfaktorer.

 • Employer branding – hur kan vi arbeta med arbetsgivarvarumärket?

 • Medarbetarhjulet - Attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, motivera och exit.

 • Förändringsledning – hur skapar vi aktiviteter och får med oss medarbetare?

Exempel på företag som vi har jobbat med i Framtidssäkrad Kompetensförsörjning
 • Scania Luleå

 • Agio

 • LLT - Luleå Lokaltrafik

 • Nyhléns Hugosons

 • Arctic Group 

 • BnearIT 

 • Brightnest

 • Jernbro

 • Baxter Liko

 • Licab

 • Eurofins

 • Gisab

 • Relitor

 • Itasca Consultants

 • Luleå Energi

 • Luleåbo

 • Luleå Hamn

 • Brändögruppen

 • A-metodik

 • Kontorsgruppen

 • Svalson Essembly

 • Xlent 

 • Alvikstrafiken

 • Sigma Industri

 • Ditwin

 • Restuarang GSs

 • Åive

 • GLB Bygg

 • Luleå Miljöresurs

 • Noak Golv

 • People Performance

 • ALS Scandinavia

 • Elite Stadshotell

 • Hotel Savoy

 • Läkarjouren

bottom of page