top of page
webb_4.jpg
Metoder för framgång
Alla behöver inte uppfinna hjulet.
Metoder som bygger på lång erfarenhet ger snabbt resultat. 

Vi utvecklar nya smarta metoder och arbetssätt som gör det enklare att kommunicera och jobba med förändring och ledarskap. Med dessa beprövade metoder blir resultaten bättre och mera tillfredställande.

Metoderna har vi tagit fram genom att komprimera en lång och gedigen erfarenhet av kommunikation, ledarskap och utbildning till lättbegripliga texter och strukturer för aktivitet. 

Att metoderna fungerar har testats och utvärderats av kunder som ger goda betyg. Många använder metoderna dagligen som redskap för att underlätta och utveckla till exempel sitt ledarskap. 

Image by Mark Fletcher-Brown
Exempel på metoder
 • 6 steg till förändrat beteende - Coachande ledarskap

 • Relationsskapande sälj 

 • Spindeln - ett diskussionsunderlag och en metod för
  behovskartläggning 

 • Framtidssäkrad Kompetensförsörjning - en metod för att skapa attraktiva och framgångsrika företag

 • Samverkansmetoder för kommun, näringsliv och civilsamhälle

Exempel på kunder vi har jobbat med*

* Kunder i både Arnqvist & Sivenbring och New Action 

 • Luleå Business Region

 • LTU Business

 • Kalix Tele24

 • BnearIT

 • Kalix kommun

 • Överkalix kommun

 • Edeforsbygdens ekonomiska förening

bottom of page