top of page

Tjänster


Vi jobbar i norra Sverige med helhetslösningar för företag, kommuner och andra organisationer. Våra tjänster kan delas in i fyra övergripande områden.

Brändön 30 cm.jpg

Kommunikation & Ledarskap 

Vi får ledare och team att bli bättre på att kommunicera och skapa attraktiva och lönsamma företag genom att använda coachande metoder. Coachandet skapar tillit, personligt komittment och får både ledare och medarbetare att bli medvetna doers.  

Med våra beprövade metoder och ledarstöd får du som ledare insikter och kunskaper om hur människor fungerar och hur du kan identifiera medarbetarnas behov och drivkrafter.

En avgörande framgångsfaktor i ledarskapet är att fråga vad medarbetarna faktiskt behöver, för att göra jobbet. De känner sig då bekräftade och blir mera motiverade till att göra sitt absolut bästa.  

Vi jobbar med chefer, medarbetare, styrelser och ägare.

 

Tjänster 

 • Ledarstöd - strategiska utveckling och casehantering 

 • Att leda medarbetare med särskilda behov 

 • Coachande ledarskap - 6 steg till förändrat beteende 

 • Motiverande medarbetarsamtal
 • Effektfulla möten - digitala och fysiska

 • Förändringsledning 

 • Styrelse- och ledningsgrupp utveckling 

Exempel på våra kunder (även via Arnqvist & Sivenbring AB) 

 • Ahlsell 

 • ICA

 • Almi Företagspartner

 • Kaidings Advokatbyrå

 • Nordea

 • Hellströms Bygg

 • GMK-koncernen

 • Eurofins Sverige

 • Luleå Tekniska Universitet

 • Relitor

 • JB El

 • Isakssons Markteknik

 • Husvagnscenter

 • Handelsbanken

 • Ski Camp

 • Kroppsbalans

 • Sensor Försäkring

 • Tieto Emric

 • Lunet 

 • Kalix Tele24

 • Nelab

 • Svalson 

 • Kalix Kommun 

 • Älvsbyns kommun

 • Arvidsjaurs kommun

 • Älvsbyns Hälsocentral

 • Piteå Hälsocentral  

Team & medarbetare

Vi jobbar med att skapa trygghet hos medarbetare och team genom att få dem att förstå och respektera varandras personligheter, olikheter och behov.
Vi tar fram spelregler utifrån organisationens värdegrund på individ- och gruppnivå.

Vi coachar medarbetare så att de motiveras och kan nyttja sina styrkor på bästa sätt. De får också hjälp att förändra invanda beteenden som inte leder framåt.

Tjänster 

 • ​Inspirationsföreläsning – ”Goda relationer”

 • Teambuilding med feedbackövningar

 • Coachande samtal med medarbetare

 • Konflikthantering

Exempel på våra kunder (även via Arnqvist & Sivenbring AB) 

 • Kaidings Advokatbyrå

 • MAX

 • Tromb

 • Lunet

 • Nordea

 • Handelsbanken 

 • Norrbottens Handelskammare

 • Arbetsmiljöverket

 • ICA

 • Hermelinens Specialistvård

 • Eurofins Sverige

 • LTU Business

 • Isakssons Markteknik

 • Husvagnscenter

 • Ski Camp

 • Tjintokk biltest

 • Luleå kommun

 • Älvsbyns kommun

 • Älvsbyns Hälsocentral 

 • Arjeplogs Hälsocentral 

 • Piteå Hälsocentral

 • Kalix kommun 

 • Sorsele kommun

 • Boden kommun

 • Vuxenutbildningen Skellefteå

Eurofins Radon 15 cm.jpg
DSC_0629_edited_edited.jpg

Marknad & försäljning

För att öka försäljningen behöver vi tänka nytt och ha strategier till att möta kunden där den befinner sig. Vi behöver också kunna  pitcha  produkter och företag samt motivera och beskriva upplevd kundnytta utifrån både känsla och fakta.  

Tjänster 

 • Affärsutveckling 

 • Relationsskapande sälj - utbildning 

 • Pitchträning – presentera företag och produkter

 • Marknadsföring via sociala medier

 

 

 

 

 

Exempel på våra kunder (även via Arnqvist & Sivenbring AB) 

 • Emric Tieto 

 • LTU Business

 • ABI - Arctic Business Incubator

 • Isakssons Markteknik

 • Arbetsförmedlingen

 • BnearIT

 • Ski Camp

 • Sensor Försäkring

 • Werna försäkring

 • Företagarna Boden

 • Visit Skellefteå 

 • Compodium

Strategisk utveckling 

Vi hjälper företag och organisationer att tänka framåt och få ett helikopterperspektiv genom att belysa verksamheten utifrån.
Genom att tänka långsiktigt och lyfta perspektivet till en strategisk nivå kan man lägga mindre tid på att "släcka bränder". 
Vid behov kan vi erbjuda en djupare genomlysning med hjälp av experter inom olika områden. 

Tjänster 

 • Processledning – strategier, vision, värdegrund

 • Behovsinventering framgångsrika och attraktiva företag

 • Framtidssäkrad Kompetensförsörjning (Rekrytering, Employer Branding)

 • Employer Branding – attraktiv arbetsgivare

Exempel på våra kunder (även via Arnqvist & Sivenbring AB) 

 • Luleå Business region

 • Tree Hotel

 • Isakssons Markteknik

 • Ski Camp

 • Visit Skellefteå 

 • JB El

 • Brottsofferjouren

 • Skellefteå Kommun

 • Vuxenskolan

 • Arvidsjaurs kommun 

 • Kalix Kommun 

 • Överkalix kommun

 • Sorsele kommun

Överkalix WS.jpg
Bild Spindeln Företagsutveckling.JPG

Metoder för effektivitet

För att jobba effektivt har vi tagit fram hållbara metoder som...  

METODER 

 • 6 steg till förändrat beteende

 • Relationsskapande sälj 

 • Kartläggning – spindeln

 • Framtidssäkrad Kompetensförsörjning

bottom of page